Jedzeniowe szaleństwo!

Przepisy, porady i wskazówki.

Sprawdzanie kandydata na współpracownika w spółce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przyrządziło schemat nowelizacji, który ma obejmować transformacji dotyczące umowy o pracę zawartej na czas tymczasowy. Podpisywanie umowy na próbę jest użyteczne przede wszystkim dla chlebodawcy, który może zweryfikować zdatność kandydata do późniejszej profesji, lecz również dla pracownika. On również będzie miał możliwość dostrzec, czy pełnione funkcje mu pasują i postanowić, czy chce być zatrudniony właśnie w owej firmie. Testowanie kandydata na pracownika nie może trwać w nieskończoność. Taka umowa ma możliwość być podpisywana na maksymalnie 3 miesiące. Jeśli pracodawca chce, ma możliwość ten czas skrócić, ale nie wydłużyć.
Praca na okres próbny
Napisał: Open Knowledge Foundation Deutschland
Na podstawie: http://www.flickr.com
Dotąd umowa (zobacz prawo własności intelektualnej) o pracę na okres próbny nie znajdowała się w katalogu umów o pracę, zaledwie wyznaczała sposobność nawiązania takiej postaci stosunku pracy przed nawiązaniem umowy na czas dokładny, nieoznaczony, lub na czas wykonywania wskazanej pracy. Ta przemiana sprawia, iż umowę na czas próbny trzeba traktować na równi z innymi typami umów o pracę. Równocześnie nie nakłada to na pracodawcę obowiązku zawierania w pierwszej kolejności umowy o pracę na okres próbny. Nadal pracodawca i pracownik mają prawo wybierać, jaka z umów pozostanie zawarta. Skutkiem takiej przemiany jest także modyfikacja zapisu dotyczącego wypowiadania umów, zgodnie z którym każda ze stron będzie upełnomocniona do rozwiązania jednej z w/w umów o pracę za wymówieniem.
Podejmując zatrudnienie w firmie, podpisujemy rozmaite umowy, o pracę, na zastępstwo, zlecenie, o dzieło. Większość ludzi ma świadomość, że z dniem podpisania umowy o pracę, pracodawca ma obowiązek zacząć wyliczać i odprowadzać składki ZUS . Jednak niewiele ludzi wie jakie dokładnie i w jakiej wielkości składki powinny być płacone, a jeszcze mniejsza liczba pracowników posiada świadomość, że są wypadki, w których nawet umowa o dzieło rodzi zobowiązania finansowe wobec ZUS. Składki obowiązkowe, które pracodawca winien odprowadzać w imieniu pracujących, to składka na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i ZUS składka zdrowotna . Ich wysokość wyliczana jest na bazie pensji brutto i jest finansowana w części przez pracodawcę, a w części przez pracownika. Składki szacowane są na bazie współczynników.

Opublikowany przez Administrator w dniu 2018-02-05 09:26:07
Tagi: praca, PRacownik, pracodawca