Jedzeniowe szaleństwo!

Przepisy, porady i wskazówki.

Kiedy można zwrócić się o radę do firmy windykacyjnej?

Działalność firm windykacyjnych w znacznej mierze koncentruje się na kontaktach z trasatem i sugestywnym przekonywaniu go do spłaty zobowiązań albo omawianiu spłaty obciążenia na raty. W odróżnieniu od komorników, obszar przysługujących upoważnień windykatorowi jest względnie nieduży. Windykator nie ma uprawnień do zajęcia rachunku bankowego dłużnika, części wynagrodzenia, czy innych rzeczy, będących własnością trasata.


MojaWindykacja
Napisał: Mojawindykacja.pl
Na podstawie: Mojawindykacja.pl
Zadaniem firm windykacyjnych, działających w imieniu klienta, jest odzyskanie należności od trasata. Teoretycznie zatem windykator może wyłącznie prosić o spłatę zadłużenia albo pertraktować terminy a także wysokość spłaty części bądź całości długu. Komornik wedle prawa wyposażony został w realne narzędzia ściągnięcia zobowiązania np. może wkroczyć do mieszkania dłużnika, bądź zamówić ślusarza oraz w asyście policji wyważyć drzwi, jeśli dłużnik nie reaguje na wezwania egzekutora.

Powszechnie stosowaną praktyką w firmach windykacyjnych, jest skontrolowanie faktyczności powstałego zadłużenia. Po potwierdzeniu, firma wykonuje telefon do dłużnika, jeżeli ten nie ureguluje zobowiązania, rozpoczyna się tok windykacji. Windykator wysyła napomnienia drogą elektroniczną, SMS-em, wysyła listy polecone względnie kontaktuje się osobiście z dłużnikiem w miejscu zamieszkania bądź pracy. Częstokroć stosowaną praktyką, jest informacja o opcji wciągnięcia trasata na tak zwane listy dłużników. Lista dłużników to na przykład Krajowy Rejestr Dłużników lub BIG Info Monitor - polecana platforma windykacyjna


Jeśli pomimo określonych wcześniej czynności, dłużnik nie reguluje swych długów, firma windykacyjna ostatecznie wpisuje trasata do bazy dłużników i wystawia rachunek własny, który również powiększa zadłużenie trasata. Jeśli sprawa długu zostaje przekazana do sądu, wtenczas trasat zostaje dodatkowo obciążony kosztami postępowania przed sądem oraz wynagrodzeniem egzekutora, jeżeli sprawa znajdzie finał akurat w tejże instytucji.

Większość prestiżowych firm windykacyjnych, działających w granicach prawa, bez wykorzystywania nieczystych posunięć, wykorzystuje polubowną windykację. Polega ona na umożliwieniu dłużnikowi rozłożenia zadłużenia na dogodne dla niego, comiesięczne raty. Polubowna windykacja nie ma charakteru kredytu konsolidacyjnego. Osoby, które posiadają złą historię w Biurze Informacji Kredytowej czy widniejące w rejestrach dłużników, nie mają szans na zaciągnięcie pożyczki konsolidacyjnej.

Opublikowany przez Administrator w dniu 2018-02-02 09:57:30
Tagi: windykacja, dług, dłużnik, Firmy windykacyjne, Krajowy Rejestr Dłużników