Jedzeniowe szaleństwo!

Przepisy, porady i wskazówki.

Rózne rodzaje umów

Pracodawcy chcąc ograniczyć koszty zatrudnienia, a także zmniejszyć niebezpieczeństwo które niesie za sobą zatrudnienie pracującego na umowę o pracę, często korzystają z umowy zlecenia, albo o dzieło.


umowa o dzieło wzór
Napisał: Dell Inc.
Na podstawie: http://www.flickr.com


Umowa (zobacz https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-dokumentacja-placowa-jak-ja-prowadzic-i-przechowywac) o dzieło jest bardzo często napotykana w obrocie gospodarczym. Jest w stanie stanowić formę zaangażowania, a normuje ją kodeks cywilny. Jedna ze stron, nazywana w treści umowy realizatorem, zobowiązuje się do jego wykonania. Z kolei zlecający zobowiązuje się do zapłaty za nie. Szczególnością umowy o dzieło jest zjawisko, że jej tematem powinny być zabiegi zapewniające rzeczowy rezultat. Efekty owych czynności mogą być zarówno fizyczne, jak i niematerialne. Umowa o dzieło wzór jest ogólnie dostępny i musi obejmować istotne fragmenty. Jeśli umowę zawierają osoby fizyczne, nieodzowne będą ich imiona i nazwiska, daty urodzenia, imiona rodzicieli, adres pobytu, numery dowodów tożsamości, względnie numery PESEL. W wypadku osób fizycznych wiodących aktywność gospodarczą, obok nazwisk trzeba podać nazwę, pod którą prowadzą działalność i NIP. Zobrazowanie pracy i okoliczności jego powstania winien być w miarę drobiazgowy, aby ustrzec się możliwych sporów. Honorarium za taką odmianę zatrudnienia można wskazać w dwóch postaciach, ryczałtowej, jako wynagrodzenie (zobacz l4 jeden dzień) wyznaczone z góry, czy też kosztorysowej. W takiej umowie powinien być wiadomy termin wykonania dzieła.
Jest to umowa następstwa, co znaczy, że praca wykonawcy powinna prowadzić do zdobycia konkretnego fizycznego, lub niefizycznego rezultatu. I za ten efekt przyjmujący zamówienie otrzymuje gratyfikację.

Opublikowany przez Administrator w dniu 2018-01-17 12:08:50
Tagi: wzór, adres, koszty